Передача показників газового лічильника Черкасигаз

Сплатити онлайн

Сплатити за газ онлайн Приват24 Сплатити за газ онлайн Ощад24

Приєднання та підключення об’єктів газопостачання до газових мереж

Для розгляду питання приєднання та підключення об’єктів газопостачання до газових мереж замовник звертається в структурний підрозділ АТ «Черкасигаз» - «Єдине вікно», яке забезпечує технологічну послідовність взаємодії виробничих підрозділів товариства у процесі надання послуг замовнику. Замовник звертається до відповідального працівника, який надає йому бланк заяви (Додаток 1 - Перегляд), до якої додається опитувальний лист, у якому зазначаються технічні характеристики об’єкта газопостачання, що має приєднатися до газових мереж товариства.
Одночасно із заявою про приєднання замовник надає у АТ «Черкасигаз» виключний перелік таких документів:
1) заповнений опитувальний лист за формою (Додаток 2 - Перегляд), затвердженою АТ «Черкасигаз», у якому зазначаються технічні параметри об'єкта замовника, що має приєднатися до газорозподільної системи;
2) копії документів, якими визначено право власності чи користування замовника на об'єкт (приміщення), та/або копію документа, що підтверджує право власності чи користування на земельну ділянку (з графічним планом земельної ділянки). Якщо в документах на земельну ділянку відсутній графічний план земельної ділянки (відсутній кадастровий план), замовник має надати у АТ «Черкасигаз» ситуаційний план (схему) щодо місцезнаходження земельної ділянки замовника із визначенням її меж;
3) копії документів замовника:
- які посвідчують фізичну особу або її представника (для фізичних осіб);
- які посвідчують статус юридичної особи чи фізичної особи - підприємця та її представника (для юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців);
- про взяття на облік або реєстрацію у Державній фіскальній службі відповідно до вимог Податкового кодексу України;
4) копію належним чином оформленої довіреності на представника замовника, уповноваженого представляти інтереси замовника під час процедури приєднання (за потреби).
У документах щодо оформленої земельної ділянки мають бути враховані вимоги норм чинного законодавства щодо правового режиму земель охоронних зон об'єктів газорозподільних мереж.
За відсутності зауважень до поданих документів або після їх усунення відповідальний працівник АТ «Черкасигаз» протягом десяти робочих днів з дня реєстрації заяви про приєднання на підставі даних опитувального листа, поданих документів та параметрів місця забезпечення потужності і точки приєднання визначає тип приєднання замовника та у цей самий строк надає йому дозвіл на приєднання, проект договору на приєднання, проект технічних умов приєднання, та відповідні рахунки щодо їх оплати.
Договір на приєднання (Додаток 3,4 - Перегляд) та технічні умови приєднання набувають чинності з дати повернення їх у АТ «Черкасигаз»підписаними замовником та за умови оплати.
Замовник має право на власний розсуд обирати виконавця проектних та будівельних робіт з приєднання серед суб’єктів господарювання, які мають право на здійснення відповідного виду діяльності.
Плата за приєднання до газорозподільної системи визначається у відповідності до договору між замовником і АТ «Черкасигаз» на основі методології, затвердженої Регулятором.

Якщо ви почули запах газу у вашій оселі – негайно телефонуйте 104

Як встановити лічильник?

Відповіді у розділі "Довідник"

Для перегляду документів, має бути встановлений Adobe Reader