Передача показників газового лічильника Черкасигаз

Сплатити онлайн

Сплатити за газ онлайн Приват24 Сплатити за газ онлайн Ощад24

Група замовлень

 Тел./факс (0472) 64-57-92

 Прийомні дні:

 •  З понеділка по четвер (включно) - з 8:30-16:00
 • П’ятниця - з 8:30-15:00
 • Обідня перерва - з 12:00-13:00

 

Видача технічної та робочої документації:

 •  З понеділка по четвер (включно) - з 8:30-16:00
 • П’ятниця - з 14:00-15:00
 • Обідня перерва - з 12:00-13:00

 

Для замовлення технічної та проектної документації необхідно надати такий перелік документів:

 Для заміни котла :

 •  акт перевірки димового та вентиляційного каналів (термін оформлення не більше ніж 6 місяців);
 • технічний паспорт на будинок. 

 

Для установки лічильника:

 • технічний паспорт на будинок.

 

Для газифікації житлового будинку:

 • державний акт на право власності(користування) земельною ділянкою;
 • витяг про реєстрацію права власності на житловий будинок;
 • технічний паспорт на будинок;
 • проект/ескізний проект на будівництво житлового будинку затверджений архітектурою;
 • дозвіл власника (забудовника) газової мережі засвідчений місцевими органами самоврядування або нотаріально;
 • рішення(дозвіл) місцевих органів самоврядування щодо газифікації об’єктів;
 • рішення (дозвіл) місцевих органів самоврядування щодо виділення земельної ділянки під забудову об’єкта.

 

Для заміни колонки:

 • акт перевірки димового та вентиляційного каналів (термін оформлення не більше ніж 6 місяців);
 • сертифікат на колонку;
 • сертифікат на під’єднувальний рукав;
 • сервісний договір на обслуговування приладу іноземного виробництва.

Служба газифікації та монтажу газового обладнання

Начальник – Мазур Юрій Петрович

 

Основними завданнями служби є:

 • підготовка та виконання монтажних робіт з будівництва газопроводів і споруд на них, будівництва систем газопостачання, встановлення нового та заміна існуючого газового обладнання та приладів обліку для фізичних і юридичних осіб;
 • виконання робіт з приєднання до діючої системи об’єктів газопостачання після реконструкції, що пов’язані з капітальним ремонтом;
 • демонтаж підземних та надземних газопроводів.

Відділ проектно-вишукувальних робіт

 Начальник – Тогобіцький  Костянтин Валерійович телефон  (0472)31-78-45

Відділ проектно-вишукувальних робіт виконує проектно-кошторисну документацію по приватним , комунально-побутовим та промисловим об’єктам.

Всебічна допомога у виконанні проектно-кошторисної документації громадянам та юридичним особам, що надає можливість прискорити газифікацію домоволодінь, громадських будівель та промислових підприємств (при виконанні робочих проектів на газопостачання об’єктів, а також внесенні змін, перенесенні газових приладів, заміні газового обладнання, та інших видів робіт)

 

Відділ технагляду за будівництвом систем газопостачання

 Начальник – Алексєєнко Віктор Володимирович, тел. 32-79-05
 

 

Виготовлення   технічних умов на проектування об’єктів газопостачання  по території діяльності ВАТ «Черкасигаз»

 

Технічні умови надаються замовникам протягом десяти робочих днів з дня реєстрації відповідної  заяви. Датою прийняття до розгляду заяви вважати дату надання повного пакету необхідних документів та подальшої оплати за надані послуги.

Замовник може одержати технічні умови власноручно або доручити уповноваженій особі (на підставі нотаріально засвідченого доручення).                   

Термін дії технічних умов – згідно чинного законодавства.

 Товариство розробляє замовникам технічні умови на:

 • розробку схем гідравлічного розрахунку газопостачання населених пунктів в зоні діяльності товариства;
 • проектування міжселищних, розподільчих газопроводів по зоні діяльності товариства;
 • газопостачання (реконструкцію системи газопостачання) житлових мікрорайонів, багатоповерхових житлових будинків, комунально-побутових об’єктів, промислових підприємств в зоні діяльності товариства;
 • проектування газопостачання об’єктів житлового фонду (багатоповерхових будинків та приватного сектору) перестановку діючих газових приладів, встановлення нових газових приладів та лічильників газу в зоні діяльності товариства.

 

Розроблення замовникам технічних умов щодо газопостачання об’єкта архітектури виконуються тільки при можливості підключення цього об’єкта до мереж, що перебувають у власності чи користуванні товариства або замовника. Технічні умови на підключення до мереж, що знаходяться у власності чи користуванні іншого суб’єкта господарської діяльності (який не має відповідних ліцензій та дозволів) і не підключені до мереж товариства розробляються на підставі засвідченого  в установленому законом порядку договору про спільне користування газопроводу, укладеного з власником мережі (дозволу власника мережі).

 Товариство має право відмовити замовнику у видачі технічних умов на підключення до мережі газопостачання обєктів у таких випадках:

 • недостатньої пропускної потужності розподільної мережі;
 • порушення замовником вимог законодавства України щодо підключення об’єкта системи газопостачання до газорозподільних мереж.

 

Для отримання технічних умов замовник або уповноважена ним особа подає до ВАТ «Черкасигаз» наступний пакет документів:

 1. Заява власника.
 2. Документ, що засвідчує особу:
 • копія установчих документів – для юридичної особи;
 • копія свідоцтва про державну реєстрацію – для суб’єкта підприємницької діяльності;
 • копія документа, що посвідчує фізичну особу – для громадянина
 1. Опитувальний лист, в якому викладено відомості про розрахункові параметри об’єкта, підписаний проектною організацією та замовником.
 2. Копія документа, що засвідчує право заявника на нерухоме майно (копія свідоцтва на право власності на нерухоме майно, копія технічного паспорту на будівлю (Бюро технічної інвентаризації), або копія Договору оренди приміщення та акт приймання-передачі газового обладнання, або Договір купівлі-продажу майна, копію ескізного проекту, погодженого Управлінням містобудування та архітектури)
 3. Ситуаційний план з визначенням місця розташування земельної ділянки замовника на відповідній території.
 4. Копія документа, що засвідчує право заявника на земельну ділянку (державного акта на право власності/постійного користування земельною ділянкою, договору оренди) або рішення про передачу заявникові земельної ділянки із земель державної чи комунальної власності в порядку, визначеному земельним законодавством.
 5. Копія проектної документації (при наявності).
 6. Кооперативам та садовим товариствам - рішення місцевих органів самоврядування щодо створення кооперативу по газифікації, копію статуту кооперативу (товариства), засвідчену печаткою сільської ради, копію протоколу загальних зборів кооперативу про обрання голови кооперативу (товариства), засвідчену печаткою сільської ради, список членів кооперативу та документ, що засвідчує особу голови кооперативу
 7. Договір про спільне користування газопроводом (за умови підключення до газопроводу, який не знаходиться на балансі товариства).

 

Інформацію  з питання отриманнятехнічних умов надає   ВАТ «Черкасигаз» м. Черкаси, вул. Громова 142, каб. № 104, тел. (0472) 32-79-05

 

Зварювальна лабораторія

Головний зварник – Миць Віталій Сергійович, тел.: (0472)31-78-46

 

 1. Контроль якості зварювальних стиків газопроводів фізичними та радіографічними методами контролю і механічні випробування зварювальних стиків.
 2. Атестація зварювальників.
 3. Контроль якості ізоляційного покриття.
 4. Перевірка ефективності роботи вентиляційних систем.

 

Навчальний центр підготовки та перепідготовки робітників

Керівник – Штанько Надія Степанівна, тел.: 32-79-12

 

 1. Професійно-технічне навчання, перепідготовка та підвищення кваліфікації робітників і спеціалістів газових господарств.

 

Служба електрохімічного захисту та приладного обстеження систем газопостачання

Начальник – Сиротенко Олексій Олексійович, тел.: (0472)31-78-56

 

 1. Улаштування засобів електрохімзахисту газопроводів.
 2. Технічне обслуговування та ремонт засобів електрохімзахисту.
 3. Ремонт ізолюючих фланцевих з’єднань.
 4. Контрольні вимірювання потенціалів споруд, які захищаються від електрохімічної корозії.
 5. Комплексне приладове обстеження підземних розподільчих газопроводів.
 6. Знаходження місць та глибин залягання підземних газопроводів, кабельних ліній на місцевості.
 7. Перевірка на відсутність витоків газу на підземних газопроводах без розкриття ґрунту.
 8. Перевірка стану ізоляційного покриття підземних газопроводівбез розкриття ґрунту.
 9. Знаходження місць пошкодження кабелів під шаром землі.
 10. Контроль якості ізоляційного покриття труб газопроводів.
 11. Перевірка наявності ланцюга між заземлювачами й елементами заземленої установки.
 12. Вимірювання питомого опору ґрунту (корозійності).
 13. Вимірювання опору заземлювачів різних призначень.
 14. Вимірювання опору ізоляції, кабелів, електропроводок.
 15. Вимірювання опору ізоляції обмоток машин, апаратів, проводів.
 16. Перевірка спрацювання захисту при системі живлення з глухо заземленою нейтраллю.
 17. Вимірювання та перевірка напруги дотику в електроустановках.
 18. Вимірювання різниці потенціалів на підземних газопроводах.
 19. Перевірка ізолюючих фланцевих з’єднань на придатність.
 20. Ремонти перетворювачів струму установок катодного захисту.
 21. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом засобів електрохімзахисту.
 22. Визначення наявності блукаючих струмів.

Служба з обслуговування зовнішніх систем газопостачання

Начальник – Убоженко Костянтин Васильович, тел. (0472)31-78-51

Старший мастер, тел.: (0472)31-78-77

 

 1. Приєднання до діючих газопроводів новозбудованих газопроводів ГРП, ШРП, вводів до житлових будинків, промислових підприємств, підприємств комунально-побутового призначення та інших об’єктів.
 2. Пусконалагоджувальні роботи, пуск газу в новозбудовані газопроводи.
 3. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів систем газопостачання.
 4. Технічне обслуговування та ремонт газопроводів, газорегулюючого обладнання та арматури.
 5. Нанесення, ремонт ізоляційного покриття газопроводів.

Аварійно-диспетчерська служба

Начальник – Просяник Валерій Володимирович, тел. 71-26-86

Диспетчер,  тел. 104

 

 1. Локалізація і ліквідація аварійних ситуацій на системах газопостачання.
Якщо ви почули запах газу у вашій оселі – негайно телефонуйте 104

Як встановити лічильник?

Відповіді у розділі "Довідник"

Для перегляду документів, має бути встановлений Adobe Reader