Передача показників газового лічильника Черкасигаз

Сплатити онлайн

Сплатити за газ онлайн Приват24 Сплатити за газ онлайн Ощад24

Технічний нагляд за будівництвом систем газопостачання

Начальник служби - Лесь Володимир Васильович телефон - 71-19-14

 

Технічні умови надаються замовникам протягом десяти робочих днів з дня реєстрації відповідної  заяви. Датою прийняття до розгляду заяви вважати дату надання повного пакету необхідних документів та подальшої оплати за надані послуги.

Замовник може одержати технічні умови власноручно або доручити уповноваженій особі (на підставі нотаріально засвідченого доручення).

 

Товариство розробляє замовникам технічні умови на:

 • розробку схем гідравлічного розрахунку газопостачання населених пунктів в зоні діяльності товариства;
 • проектування міжселищних, розподільчих газопроводів по зоні діяльності товариства;
 • газопостачання (реконструкцію системи газопостачання) житлових мікрорайонів, багатоповерхових житлових будинків, комунально-побутових об’єктів, промислових підприємств в зоні діяльності товариства;
 • проектування газопостачання об’єктів житлового фонду (багатоповерхових будинків та приватного сектору) перестановку діючих газових приладів, встановлення нових газових приладів та лічильників газу в зоні діяльності товариства.

Розроблення замовникам технічних умов щодо газопостачання об’єкта архітектури виконуються тільки при можливості підключення цього об’єкта до мереж, що перебувають у власності чи користуванні товариства або замовника. Технічні умови на підключення до мереж, що знаходяться у власності чи користуванні іншого суб’єкта господарської діяльності (який не має відповідних ліцензій та дозволів) і не підключені до мереж товариства розробляються на підставі засвідченого  в установленому законом порядку договору про спільне користування газопроводу, укладеного з власником мережі (дозволу власника мережі).

 

Товариство має право відмовити замовнику у видачі технічних умов на підключення до мережі газопостачання обєктів у таких випадках:

 • недостатньої пропускної потужності розподільної мережі;
 • порушення замовником вимог законодавства України щодо підключення об’єкта системи газопостачання до газорозподільних мереж.

 

Для отримання технічних умов замовник або уповноважена ним особа подає до АТ «Черкасигаз» наступний пакет документів:

 1. Заява власника.
 2. Документ, що засвідчує особу:
  • копія установчих документів – для юридичної особи;
  • копія свідоцтва про державну реєстрацію – для суб’єкта підприємницької діяльності;
  • копія документа, що посвідчує фізичну особу – для громадянина.
 3. Опитувальний лист, в якому викладено відомості про розрахункові параметри об’єкта, підписаний проектною організацією та замовником.
 4. Копія документа, що засвідчує право заявника на нерухоме майно (копія свідоцтва на право власності на нерухоме майно, копія технічного паспорту на будівлю (Бюро технічної інвентаризації), або копія Договору оренди приміщення та акт приймання-передачі газового обладнання, або Договір купівлі-продажу майна, копію ескізного проекту, погодженого Управлінням містобудування та архітектури).
 5. Ситуаційний план з визначенням місця розташування земельної ділянки замовника на відповідній території.
 6. Копія документа, що засвідчує право заявника на земельну ділянку (державного акта на право власності/постійного користування земельною ділянкою, договору оренди) або рішення про передачу заявникові земельної ділянки із земель державної чи комунальної власності в порядку, визначеному земельним законодавством.
 7. Копія проектної документації (при наявності).
 8. Кооперативам та садовим товариствам - рішення місцевих органів самоврядування щодо створення кооперативу по газифікації, копію статуту кооперативу (товариства), засвідчену печаткою сільської ради, копію протоколу загальних зборів кооперативу про обрання голови кооперативу (товариства), засвідчену печаткою сільської ради, список членів кооперативу та документ, що засвідчує особу голови кооперативу
 9. Договір про спільне користування газопроводом (за умови підключення до газопроводу, який не знаходиться на балансі товариства).

 

Інформацію  з питання отримання технічних умов надає АТ «Черкасигаз»

м. Черкаси, вул. М. Залізняка, (Громова) 142, каб.№104,тел. (0472) 71-19-14 та управління газових господарств товариства.

Якщо ви почули запах газу у вашій оселі – негайно телефонуйте 104

Як встановити лічильник?

Відповіді у розділі "Довідник"

Для перегляду документів, має бути встановлений Adobe Reader