Передача показників газового лічильника Черкасигаз

28 квітня – День охорони праці в Україні

Щороку 28 квітня, відповідно до Указу Президента України від 18.08.2006 №685/2006, у нашій країні відзначають День охорони праці.
Цьогоріч Україна долучилася до ініціативи Міжнародної організації праці провести заходи до Всесвітнього дня безпеки та гігієни праці під гаслом «Безпечне та здорове майбутнє праці».

Разом з міжнародною спільнотою Україна визнає, що здорові та безпечні умови праці – це стратегічне завдання, яке стоїть перед державою і бізнесом.
З огляду на зобов’язання, взяті нашою країною відповідно до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифікованої Законом України від 16 вересня 2014р. № 1678-VII, уряд своїм розпорядженням від 12 грудня 2018р. № 989-р схвалив Концепцію реформування системи управління охороною праці в Україні (далі – Концепція) і затвердив План заходів щодо її реалізації.
Концепція є основою для запровадження національної системи управління безпекою та гігієною праці, сформованої на принципах запобігання виробничим ризикам та заохочення до створення безпечних і здорових умов праці.

Реалізація Концепції має забезпечити імплементацію в національне законодавство норм Директиви Ради № 89/391/ЄЕС від 12 червня 1989р. про впровадження заходів для заохочення вдосконалень у сфері безпеки та охорони здоров’я працівників під час роботи відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Одним з пріоритетних напрямків діяльності ПАТ «Черкасигаз» є виконання законодавчих, нормативно-правових актів України з питань охорони праці з метою створення безпечних, нешкідливих умов праці, запобіганню нещасних випадків і професійних захворювань, збереження життя, здоров’я та працездатності працівників в процесі трудової діяльності.
Станом на 01.01.2019р. на виконання Комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання нещасним випадкам виробничого травматизму, професійним захворюванням і аваріям по ПАТ «Черкасигаз» у 2018 році витрачено 2486,1 тис. грн., у т.ч. на: проведення цільового навчання з охорони праці працівників товариства; обладнання санітарно побутових приміщень (душових, гардеробних, туалетів); забезпечення працівників засобами індивідуального захисту; надання працівникам, зайнятим на роботах із шкідливими умовами праці, молока чи рівноцінних харчових продуктів; проведення обов’язкового періодичного медичного огляду працівників, зайнятих на роботах з небезпечними чи шкідливими умовами праці та таких, де є потреба у професійному доборі; придбання препаратів та медикаментів для укомплектування медичних аптечок та інше.

З нагоди Дня охорони праці на підприємстві створений оргкомітет та розроблений План заходів щодо його підготовки та проведення.
Організовано та буде проведено:
- лекції, бесіди, заняття з працівниками структурних підрозділів товариства щодо запобігання випадків виробничого травматизму, безпечної організації та виконання робіт підвищеної небезпеки, застосування засобів індивідуального захисту та первинних засобів пожежогасіння;
- огляд-конкурс на кращу бригаду аварійно-диспетчерської служби Черкаського відділення товариства;
- конкурс дитячого малюнку за тематикою «Охорона праці очима дітей».
На виконання вимог статті 13 Закону України «Про охорону праці» та з метою впровадження у товаристві передового міжнародного досвіду з питань управління охороною праці (ДСТУ OHSAS 18001:2010 «Системи управління гігієною та безпекою праці. Вимоги»), попередження виникнення нещасних випадків на виробництві, підвищення ролі працівника в процесі трудової діяльності – у товаристві впроваджена та функціонує (з 2017 року) нова система управління охороною праці (СУОП) ПАТ «Черкасигаз».
Модель СУОП товариства охоплює політику у сфері планування, запроваджування, функціонування, перевіряння, аналізування питань охорони праці з боку керівництва та постійне її вдосконалення.
З метою своєчасного виявлення ранніх ознак гострих і хронічних професійних захворювань, загальних та виробничо-зумовлених захворювань у працівників та забезпечення динамічного спостереження за станом здоров'я працівників в умовах дії шкідливих та небезпечних виробничих факторів і трудового процесу у товаристві в поточному році проведені періодичні медичні огляди працівників зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці. За результатами медичних оглядів вживаються заходи відповідно рекомендацій спеціалізованих медичних комісій.

Досягнення позитивних показників у створенні та забезпеченні безпеки праці на кожному робочому місці, запобігання виникнення нещасних випадків на виробництві, впровадження міжнародного досвіду в управління охороною праці на підприємстві, підвищення ролі працівника у процесі трудової діяльності і надалі буде пріоритетом напрямком в діяльності товариства.

Якщо ви почули запах газу у вашій оселі – негайно телефонуйте 104

Як встановити лічильник?

Відповіді у розділі "Довідник"

Для перегляду документів, має бути встановлений Adobe Reader