Передача показників газового лічильника Черкасигаз

Якість природного газу – це відповідність значень його фізико-хімічних показників встановленим нормативними документами.

Фізико-хімічні показники природного газу мають відповідати параметрам ГОСТу 5542-87 «Гази горючі природні для промислового та комунально-побутового призначення».


Визначення якісних показників природного газу, що надходить до газотранспортної системи, здійснюється на газовимірювальних станціях та пунктах вимірювання витрат газу.Визначення фізико-хімічних показників газу проводиться щоденно в хіміко-аналітичних лабораторіях та за допомогою потокових хроматографів, встановлених на ГВС.

Перевірка якості газу, що надходить з газотранспортної системи до розподільних мереж проводиться один раз на тиждень. Результати даної перевірки оформляються протоколом.


ГОСТ 5542-87 «Гази горючі природні для промислового та комунально-побутового призначення» встановлює такі вимоги до природного газу:

п/п

Показник

Норма

Метод випробування

1

Теплота згорання нижча, МДж/м3 (ккал/м3), при 200 С101,325 кПа, не менше

31,8

(7600)

ГОСТ 27193-86

ГОСТ 22667-82

ГОСТ 10062-75

2

Число Воббе вище, МДж/м3 (ккал/м3)

41,2-54,5

(9850-13000)

ГОСТ 22667-82

3

Допустиме відхилення числа Воббе від номінального значення, % не більше

5

-

4

Масова концентрація сірководню, г/м3, не більше

0,02

ГОСТ 22387.2-97

5

Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3, не більше

0,036

ГОСТ 22387.2-97

6

Об’ємна частка кисню, %, не більше

1,0

ГОСТ 22387.3-77

7

Маса механічних домішок у 1 м3, г, не більше

0,001

ГОСТ 22387.4-77

8

Інтенсивність запаху газу при об’ємній частці 1% у повітрі, бал, не менше

3

ГОСТ 22387.5-77

ПАТ «ЧЕРКАСИГАЗ» щомісяця публікує на своєму сайті результати досліджень. Якість природного газу, що надходить до розподільчих мереж на території діяльності ПАТ «ЧЕРКАСИГАЗ» можна переглянути тут.

Взаємовідносини між газопостачальними організаціями та споживачами юридичними особами, регулюються «Правилами обліку природного газу під час його транспортування газорозподільними мережами, постачання та споживання "Правилами обліку природного газу під час його транспортування газорозподільними мережами, постачання та споживання"(затверджені наказом Мінрегіонвугілля від 27.12.2005 р. за № 618 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України від 26.01.2006 р. за № 67/11941).
П.5.19 «Правил обліку …» зазначає:
- сторони договору можуть здійснювати контроль та бути присутніми під час виконання робіт з визначення фізико-хімічних показників газу.

Спірні питання щодо якості природного газу, який постачається населенню, регламентується «Кодексом газорозподільчих систем. Розділ VIII "Якість газу в газорозподільчих системах" 30.09.2015 №2494/НКРЕ».

У разі виникнення сумнівів, споживач може самостійно замовити проведення додаткового аналізу фізико-хімічних показників газу. У разі, якщо показники відповідають нормам, оплачувати такий аналіз буде споживач, а якщо не відповідають – постачальник газу.

Якщо ви почули запах газу у вашій оселі – негайно телефонуйте 104

Як встановити лічильник?

Відповіді у розділі "Довідник"

Для перегляду документів, має бути встановлений Adobe Reader